Tematyka zajęć

Przyszłościowym kierunkiem rozwoju urządzeń BlackBerry jest BlackBerry OS 10. Najnowsze trendy rozwojowe w tworzeniu aplikacji dla BB10 zostały przedstawione na konferencji w Orlando. W ramach Akademii BlackBerry w UŚ przewidujemy włączenie w zajęcia dydaktyczne najnowszych metod i narzędzi. Zgodnie z rekomendacją Łukasza Dzierżaka planujemy wykorzystać WebWorks (z BBUI.js, jQuery Mobile, Sencha Touch), Cascades, NativeSDK C++. Przygotowujemy koncepcję organizacji zajęć, grupę przedmiotów poświęconych technologiom BB. Wkrótce na tej stronie przedstawimy informacje o organizacji zajęć.

Wykorzystanie Cascades

Wykorzystanie BBUI.js

BBJam2013 Amsterdam

BBDevCon2012 Amsterdam

Inauguracja Akademii BB