BB Java Android Runtime w praktyce, część 1

Autor: Grzegorz Wiekiera
grzegorz.wiekiera(at)gmail.com

Jak zacząć pisać aplikacje dla BlackBerry z poziomu Androida? Artykuł ten przedstawi proces stworzenia aplikacji na tablet BlackBerry, która będzie zbiorem cytatów (tekstów), zaszytych w aplikacji. Aby rozpocząć pracę potrzebujemy:

  • czasu,
  • chęci,
  • pomysłu.

Dodatkowo pomocny może być PlayBook lub telefon BlackBerry, jeżeli nie chcemy testować aplikacji na symulatorze, tylko na urządzeniu, tak aby sprawdzić jak aplikacja zachowuje się w realnych warunkach. Artykuł został podzielony na części, pierwsza została poświęcona przygotowaniu do pracy oraz pobraniu narzędzi.

Krok 1

Eclipse

Środowisko programistyczne – jest kilka opcji, jednakże dla Androida pod BB najlepszy będzie Eclipse, można go pobrać z: http://www.eclipse.org/. Interesuje nas wersja Eclipse IDE for Java Developers, po pobraniu musimy zainstalować środowisko, oraz musimy doinstalować parę pakietów, w tym celu w menu poziomym wybieramy Help->Instal New Software (nazwy mało istotne, ważne aby wpisywać adresy poprawnie).

  1. Android: https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/
  2. BBryJ: http://www.blackberry.com/go/eclipseUpdate/3.6/java
  3. BlackBerry: https://bdsc.webapps.blackberry.com/android/downloads/eclipseplugin/
  4. http://download.eclipse.org/windowbuilder/WB/integration/3.7

Należy po tych aktualizacjach uruchomić ponownie Eclipse i sprawdzić czy np. w Menu help mamy akcent z BlackBerry – (BB getting started).

Kolejnym krokiem będzie zdobycie – raczej utworzenie konta Vendor’a – miejsca w którym będziemy wstawiać swoje aplikacje dla AppWorld, Można to zrobić pod adresem: https://appworld.blackberry.com/isvportal

Gdy już mamy możliwość dodania aplikacji do AppWorld’a to musimy się upewnić czy aby zostanie ona zaakceptowana – aplikacja musi zostać podpisana. Aby móc podpisać musimy wygenerować klucze do podpisu cyfrowego dla danej aplikacji, możemy to zrobić pod adresem: https://www.blackberry.com/SignedKeys/nfc-form.html. Tam należy podać dane, najlepiej zbieżne z kontem Vendora, do tego musimy wymyśleć kod PIN, który będzie zabezpieczał dany certyfikat. Interesuje nas oczywiście opcja Device Code Signing Key. Uwaga: Wyrobienie kluczy nie jest natychmiastowe i BlackBerry zakłada że zostaną przesłane na podany e-mail w ciągu 2h.

Istnieje narzędzie ułatwiające podpisanie aplikacji, które później będziemy używać – warto pobrać je z strony:

http://supportforums.blackberry.com/t5/Testing-and-Deployment/BlackBerry-Tablet-OS-Graphical-Aid/ta-p/1207067

W następnym odcinku – tworzenie prostego produktu, podpisanie aplikacji, dodanie je do AppWorld.

BBJam2013 Amsterdam

BBDevCon2012 Amsterdam

Inauguracja Akademii BB