BB Java Android Runtime w praktyce, część 2

Jak rozpocząć pisanie aplikacji dla paltformy BlackBerry z wykorzystaniem języka Java? Zapraszam to przeczytania drugiej części artykułu Grzegorza Wiekiery.

BBJam2013 Amsterdam
BBDevCon2012 Amsterdam
Inauguracja Akademii BB