Projekty

Na przełomie lutego i marca 2012 r. w Instytucie Informatyki UŚ powstały już pierwsze projekty w zakresie oprogramowania dla PlayBook’a. W ramach ogłoszonego w lutym programu FREE BLACKBERRY PLAYBOOK TABLET OFFER 2012 zgłoszono kilka aplikacji, niektóre z nich zostały przyjęte do AppWord. Mam nadzieję, że autorzy aplikacji również już wkrótce będą mogli cieszyć się nagrodą w postaci PlayBook’a.

BBJam2013 Amsterdam

BBDevCon2012 Amsterdam

Inauguracja Akademii BB