W przeddzień Inauguracji Akademii BB

W przeddzień Inauguracji Akademii, w BlackBerry AppWord pojawiła się kolejna aplikacja związana z Instytutem Informatyki UŚ. Autorem aplikacji jest Jakub Sikora, student inżynierskich studiów na kierunku informatyka. Kuba połączył swoje zainteresowania programistyczne i polityczne — jego aplikacja pozwala na przeprowadzenie testu oceniającego poglądy polityczne osoby realizującej test. Moim zdaniem aplikacja pięknie nawiązuje do misji Uniwersytetu Śląskiego, który stara się łączyć najnowsze technologie i studia inżynierskie z tradycjami humanistycznymi, w które wpisują się właśnie nauki polityczne.

BBJam2013 Amsterdam
BBDevCon2012 Amsterdam
Inauguracja Akademii BB